RETUR

 

SLIK RETURNERER DU
Hvis du ønsker å returnere en vare fra THE SKIER har du 30 dager fra forsendelsesdatoen for bestillingen til å gjøre det. Varene må ha alle etiketter i behold og være i perfekt stand. Naturligvis ikke brukt.

 

RETURFORESPØRSEL
Send oss en returforespørsel til: post@theskier.no
Fyll ut med ditt bankkontonr. , navn og adresse, slik at vi får kreditert deg kjøpesummen, etter at vi har mottatt våren i retur og returen er godkjent.

 

FORSENDELSE

Du kan enten returnere dem ved å sende dem til:

THE SKIER
Aslakveien 14
0753 Oslo

Tlf. 94 38 66 73

Eller forhåndsavtale om du ønsker å komme innom med din retur.

 

Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Utfylt skjema sendes til:
THE SKIER, C/O BOOKANDARTBORG, ASLAKVEIEN 14, 0753 OSLO

E-mail: post@theskier.no

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer: ________________________________
________________________________

Varen ble mottatt den (dato): ________________________________ Forbrukerens/forbrukernes navn:

________________________________ Forbrukerens/forbrukernes adresse:

________________________________ Dato: ____________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)